CRÜ – El Calabacín Ideal para Consumir Crudo | Recetas con Calabacín | Cultivado en Almería | Eat it Raw

Logo en verde con letras blancas que dice "Crü Eat It Raw". Esta imagen se utiliza como imagen principal en la página de inicio.

Idiomes

Avís legal

Aquest avís legal de visualització obligada regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquest lloc web. Llegiu-les atentament, ja que el fet d’accedir implica que heu llegit i accepteu sense cap mena de reserva les condicions següents.

1.- Informació de conformitat amb la LSSI

A l’efecte de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa els usuaris de la pàgina web que el titular del lloc web és la societat SEMILLAS FITÓ, S.A., Societat Unipersonal amb domicili social al c/ Selva de Mar 111 (08019 Barcelona), amb el CIF núm. A-08469215 i les dades registrals de les quals són les següents: inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 6.944, Foli 14, Full B-55064, inscripció 1a. Tel.: 93 303 63 60 Fax: 93 303 63 73 E-mail: info@semillasfito.com.

2.- Condicions d'ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, i a no utilitzar els serveis o les informacions que conté per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a aquest avís legal.

 

SEMILLAS FITÓ podrà interrompre temporalment o definitivament l’accés al lloc web segons el seu bon criteri, així com la prestació de qualsevol servei que es presta a través d’aquest, o de tots,  en qualsevol moment i sense avís previ.

 

Així mateix, SEMILLAS FITÓ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal web a qualsevol usuari que incompleixi les condicions d’ús establertes en aquest avís legal, tot això sense necessitat de preavís.

 

En el cas que SEMILLAS FITÓ presti, a través d’aquest lloc web, algun tipus de servei especial o faci alguna promoció o oferta especial, s’establiran les condicions específiques que el regulin, i l’aplicació de les quals prevaldrà sobre les condicions d’ús i la resta de previsions establertes en aquest avís legal, en cas d’incongruència o incompatibilitat entre totes dues.

3.- Drets de propietat intel·lectual

SEMILLAS FITÓ és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els continguts d’aquest lloc web, inclosa la descripció de productes, text, imatges, fotografies, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, que estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

 

En cap cas l’accés a aquest lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

 

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, la tramesa per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest portal web que no hagi estat expressament autoritzat per SEMILLAS FITÓ.

 

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de SEMILLAS FITÓ o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà de fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

El lloc web correspon a un domini registrat per SEMILLAS FITÓ que no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis, que no siguin de SEMILLAS FITÓ de cap manera que pugui confondre els seus clients o sigui un descrèdit per a SEMILLAS FITÓ.

 

En aquest sentit, les persones que vulguin establir un enllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web, hauran de demanar l’autorització expressa i per escrit de SEMILLAS FITÓ, sense que això impliqui una relació entre SEMILLAS FITÓ i el titular de la pàgina en què s’estableixi l’enllaç, ni l’aprovació o l’acceptació per part de SEMILLAS FITÓ dels seus continguts o serveis.

 

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de SEMILLAS FITÓ, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. En conseqüència, SEMILLAS FITÓ no assumeix cap responsabilitat d’aquesta alteració o manipulació derivada o que es derivi de tercers.

4.- Limitació de la responsabilitat

SEMILLAS FITÓ s’eximeix de tota responsabilitat respecte de qualsevol decisió adoptada per l’usuari a conseqüència de la informació continguda en aquest lloc web.

 

Així mateix, SEMILLAS FITÓ rebutja tota responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los , limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

 

Tot i prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar-vos informacions actuals i exactes a través del nostre lloc web, SEMILLAS FITÓ no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d’errors o omissions. L’usuari ha de ser conscient que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades en aquest avís legal, sense cap garantia que aquestes siguin exactes i actualitzades.

 

De la mateixa manera, SEMILLAS FITÓ no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que aquest sigui en tot moment operatiu i disponible.

 

SEMILLAS FITÓ tampoc es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus de la xarxa, derivats de la navegació per internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

5.- Obligació dels usuaris

L’usuari haurà de respondre dels danys i perjudicis que SEMILLAS FITÓ pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquest avís Legal.

 

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi SEMILLAS FITÓ relatives a l’ús del lloc web i que seran publicades al mateix.

6.- Privadesa

Durant la navegació pel present lloc web és possible que l’usuari degui o pugui facilitar determinades dades de caràcter personal, que SEMILLAS FITÓ processarà d’acord amb els termes descrits a la seva “Política de privadesa”, que queda incorporada en aquest Avís legal.

7.- Durada i modificació

SEMILLAS FITÓ té dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, totalment o parcialment.

 

La vigència temporal d’aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què SEMILLAS FITÓ els modifiqui de manera total o parcial.

 

SEMILLAS FITÓ podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

8.- Legislació i jurisdicció

Aquest avís legal es regeix per la legislació espanyola.

 

Els usuaris i SEMILLAS FITÓ, amb renúncia expressa del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquest avís legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.